Marketing
เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละ Generation เข้าใจลูกค้ามากขึ้นในปี 2023
รวมเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละ Generation หรือแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ร้านค้าออกแบบเนื้อหาและทำการตลาดเพื่อคนทุก Generation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Avatar
Min Natjanan
 • 24 January 2023
เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละ Generation เข้าใจลูกค้ามากขึ้นในปี 2023

ในการทำการตลาด สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายของคนทำธุรกิจคือการเข้าใจลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ปลายปีแบบนี้เราจึงรวบรวมเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละ Generation หรือแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ร้านค้าออกแบบเนื้อหาและทำการตลาดเพื่อคนทุก Generation ในปี 2023 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมผู้บริโภค Gen Baby Boomer (เกิดปี 1946 - 1664)

พฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละ Generation 1.jpg

พฤติกรรมผู้บริโภคเจน Baby Boomer หรือคนที่อายุระหว่าง 57-75 ปี นั่นคือส่วนมากของคนวัยนี้จะอยู่ในวัยหลังเกษียณ โดยมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เน้นไปที่ LINE สำหรับแชร์ข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก ในขณะที่พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ 90% จะซื้อผ่านแพลตฟอร์ม Facebook โดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพมากที่สุด 

นอกจากนี้ คนเจน Baby Boomer ยังมีพฤติกรรมการเสพวิดิโอคอนเทนต์ถึง 54% จึงทำให้อีกแพลตฟอร์มที่คนเจนนี้ให้ความสนใจคือ TikTok อีกด้วย

พฤติกรรมผู้บริโภค Gen X (เกิดปี 1965 - 1980)

พฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละ Generation 2.jpg

สำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคเจนต่อมา คือกลุ่มเจน X หรือคนที่อายุระหว่าง 41 - 56 ปี ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาในยุคที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจสูง กำลังอยู่ในจุดที่เป็นกำลังหลักของครอบครัว โดยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อจะนิยมใช้ Facebook และ Youtube เป็นหลัก และมีการตัดสินใจซื้อจากโฆษณาหรือรีวิวบน Facebook

นอกจากนี้ สินค้าที่คนเจน X เลือกซื้อมากที่สุด คือ สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี และ Gadget ที่มีคุณภาพสูง จุดเด่นของผู้บริโภคเจน X คือมีความภักดีต่อแบรนด์สูง ทำให้เป็นโอกาสของแบรนด์ที่จะสร้าง Loyal Customer จากคนกลุ่มนี้

พฤติกรรมผู้บริโภค Gen Y / Millennials (เกิดปี 1981 - 1996)

พฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละ Generation 3.jpg

มาต่อกันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเจน Y หรือ Millennials คนกลุ่มนี้อายุระหว่าง 25 – 40 ปี เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งจุดเด่นก็คือเป็นเจนที่ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 75% เมื่อเทียบกับเจนอื่น ๆ 
โดยสื่อที่ได้รับความนิยมในคนเจน Y คือ LINE, Facebook, Youtube และเนื่องจากไลฟ์สไตล์คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว จึงหาวิธีหลีกหนีและหลบจากหน้าจอโดยการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สินค้าที่คนเจน Y นิยมเลือกซื้อ ได้แก่ สินค้ากลุ่มแคมป์ปิ้ง หรือสินค้าที่ใช้สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง รวมไปถึงกลุ่มสินค้าดูแลสุขภาพ เช่น วิตามิน อาหารเสริม เนื่องจากคนกลุ่มนี้ก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย

พฤติกรรมผู้บริโภค Gen Z (เกิดปี 1997 - 2012)

พฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละ Generation 4.jpg

พฤติกรรมผู้บริโภคเจน Z หรือกลุ่มคนที่อายุระหว่าง 9 – 24 ปี เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีเจริญแล้ว โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นดิจิทัล คนเจนนี้จึงถนัดการดำเนินชีวิตในรูปแบบดิจิทัล โดยสื่อที่ได้รับความนิยม ได้แก่ YouTube, Blog, E-sport และมักใช้ Google ในการค้นหาข้อมูลถึง 70%


 

สินค้าที่คนเจน Z นิยมเลือกซื้อ มักเป็นสินค้าตามรสนิยมและความต้องการของตัวเองในขณะนั้น และให้ความสนใจกับแบรนด์ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นควรจูงใจคนกลุ่มนี้ด้วยการทำให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วม มากกว่าการขายด้วยโปรโมชั่นและสินค้าลดราคา


 

พฤติกรรมผู้บริโภค Gen Alpha (เกิดปี 2013 - 2024)

พฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละ Generation 5.jpg

พฤติกรรมผู้บริโภคเจน Alpha หรือกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีลงไป เป็นวัยเติบโตมาพร้อมกับแท็บเลต และระบบ AI นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับการใช้สื่อออนไลน์ที่หลากหลาย และพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

สินค้าที่คนกลุ่มนี้เลือกซื้อ มักเป็นสินค้าที่ให้ความสำคัญหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การบริโภคขนมแบบ Plant-Based รวมถึงสนับสนุนการซื้อสินค้าภายในท้องถิ่น และ สินค้ามือสองคุณภาพดี

ที่มาข้อมูล

https://missiontothemoon.co/trend-generation-global-2023/ https://foretoday.asia/articles/generationgap/