News
deeple และ HR Go จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การใช้ AI Chatbot ในการขยายธุรกิจ ลดข้อผิดพลาด และการบริหารค่าใช้จ่าย”
deeple ร่วมกับ HR Go จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “การใช้ AI Chatbot ในการขยายธุรกิจ ลดข้อผิดพลาด และการบริหารค่าใช้จ่าย” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
Avatar
Sky Panupan
 • 20 October 2022
deeple และ HR Go จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การใช้ AI Chatbot ในการขยายธุรกิจ ลดข้อผิดพลาด และการบริหารค่าใช้จ่าย”

deeple ร่วมกับ HR Go จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “การใช้ AI Chatbot ในการขยายธุรกิจ ลดข้อผิดพลาด และการบริหารค่าใช้จ่าย” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

Hr-Go-x-deeple-event

1. การใช้เทคโนโลยี AI Chatbot ในการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจจากฟีเจอร์บน deeple AI Chatbot เช่น AI Visual Product Search, AI Specialized Knowledge, AI Address Recognition, AI Upsell Intelligence

2. ลดข้อผิดพลาดของพนักงานขาย และเพิ่มประสบการณ์การซื้อขายด้วยระบบการจัดการออเดอร์และร้านค้าครบวงจร

3. การลดค่าใช้จ่ายของการบริหารร้านค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการเชื่อมต่อบริการด้าน E-Commerce อื่น ๆ ผ่านระบบ API

ติดตามกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ฟรี ในครั้งต่อ ๆ ไปจากทาง deeple และ HR Go ได้ทาง Facebook — Deeple Thailand หรือ Facebook — HR Go


สมัครใช้งานแชทบอทฟรี จาก deeple หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชทบอทขายของออนไลน์ คลิก https://bit.ly/3sA8jH1