News
deeple ร่วมผลักดันเมืองอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ในงานนิทรรศการ Thailand Smart City Expo 2022
deeple ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนิทรรรศการ Thailand Smart City Expo 2022 ขับเคลื่อนความเป็นเมืองอัจริยะ (Smart City) ให้เกิดขึ้นทั่วทุกเมืองและจังหวัดของประเทศไทย
Avatar
Min Natjanan
 • 20 December 2022
deeple ร่วมผลักดันเมืองอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ในงานนิทรรศการ Thailand Smart City Expo 2022

deeple ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนิทรรรศการ Thailand Smart City Expo 2022 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อขับเคลื่อนความเป็นเมืองอัจริยะ (Smart City) ให้เกิดขึ้นทั่วทุกเมืองและจังหวัดของประเทศไทย

deeple-event-smart-city-20222.jpg
deeple-event-smart-city-20223.jpg

Smart City ประกอบไปด้วยการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ 7 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living ) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)  และขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ซึ่งในปี 65 นี้ มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเมืองทั้งสิ้น 100 เมือง ใน 76 จังหวัดทั่วไทย

deeple-event-smart-city-20224.jpg
deeple-event-smart-city-20225.jpg

โดย deeple เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี AI และระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์การซื้อ-ขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Facebook, LINE OA และ Instagram ได้อย่างลื่นไหล เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรม Social Commerce ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ให้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าในอนาคต

สามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปได้ทาง Facebook - Deeple Thailand