deeple

ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี AI ที่รู้ใจทุกธุรกิจบน Social Commerce

ใช้งานบน LINE, Facebook และ Instagram

เทคโนโลยี AI 

กับฟีเจอร์ที่เป็นเสมือนพนักงานขาย

เชื่อมต่อระบบขนส่ง 

ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ระบบจัดการหลังร้านครบวงจร 

ให้ทุกการซื้อ-ขายง่ายขึ้น
deeple ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์
ที่รู้ใจทุกธุรกิจบน Social Commerce