News
deeple ร่วมแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี AI ยกระดับภาคธุรกิจ ในงาน “DGT 2023 : Happiness Creation”
deeple ร่วมแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี AI ยกระดับภาคธุรกิจ ในงาน “DGT 2023 : Happiness Creation” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. 2566
Avatar
Min Natjanan
 • 07 March 2023
deeple ร่วมแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี AI ยกระดับภาคธุรกิจ ในงาน “DGT 2023 : Happiness Creation”
deeple-DGT-event-2023 9.jpg

deeple ร่วมแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี AI ยกระดับภาคธุรกิจ ในงาน “DGT 2023 : Happiness Creation” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. 2566 ที่สามย่านมิตรทาวน์

deeple-DGT-event-2023 1.jpg

DGT 2023 : Happiness Creation จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานในองค์กร รวมถึงเปิดโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาทักษะต่อยอดสู่อาชีพและรายได้ในทุก Generation เพื่อยกระดับการทำธุรกรรมในทุกด้าน

deeple-DGT-event-2023 7.jpg

โดย deeple ได้เป็นตัวแทนผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI ร่วมแชร์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการร้านค้าออนไลน์ สำหรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก (SME) ไปจนถึงองค์กรในระดับ Enterprise เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการขายให้กับแอดมิน รวมทั้งพัฒนาประสบการณ์การซื้อสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในอนาคต

deeple-DGT-event-2023 3.jpg

สามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของ deeple ได้ทาง Facebook: Deeple Thailand